RELLEU I AIGÜES D' ESPANYA (T.8 i 10)


http://213.0.8.18/portal/Educantabria/ContenidosEducativosDigitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/GEOGRAFIA/DEFINITIVO%20RELIEVE/Publicar/Pel%C3%ADcula2.swf
EL RELIEVE DE LA PENÍNSULA

UNITATS DE RELLEU 

FORMACIÓ DEL RELLEU PENINSULAR 

  RELIEVE DE ESPAÑA.
MAPA CONCEPTUAL DEL RELLEU D'ESPANYA

UNIDADES DE RELIEVE Y RÍOS DE ESPAÑA 

http://mapasinteractivos.didactalia.net/VisualizarDocumento.aspx?doc=d603636f-ca70-47e1-855b-c5ab1ce33a53&ext=.swf&archivoAdjuntoSem=esporog2&ontologiaAdjuntoSem=375fa6ac-fc93-43aa-b732-0150be9fa5cd&ID=ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff&proy=216c614f-0066-469a-9c94-8e0dde45bc3d
Relleu d' Espanya : com es diu?

http://mapasinteractivos.didactalia.net/VisualizarDocumento.aspx?doc=9f4c9ba3-71e0-42ad-b3d0-abbc7ca62a10&ext=.swf&archivoAdjuntoSem=esporog1&ontologiaAdjuntoSem=375fa6ac-fc93-43aa-b732-0150be9fa5cd&ID=ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff&proy=216c614f-0066-469a-9c94-8e0dde45bc3d
Relleu d' Espanya : on és ? 

http://mapasinteractivos.didactalia.net/VisualizarDocumento.aspx?doc=4bda8091-01b3-42e5-a4fe-8e9f9b331d3b&ext=.swf&archivoAdjuntoSem=espacostes2&ontologiaAdjuntoSem=375fa6ac-fc93-43aa-b732-0150be9fa5cd&ID=ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff&proy=216c614f-0066-469a-9c94-8e0dde45bc3d
RELLEU COSTANER : com es diu?
http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/els-rius-despanya-com-es-diu-facil/b43d0821-d70b-4d08-bde8-f4466204376d
 RIUS D'ESPANYA : com es diu ? ( fàcil )
http://mapasinteractivos.didactalia.net/VisualizarDocumento.aspx?doc=7b1660a8-5d47-4243-b950-27938cb71015&ext=.swf&archivoAdjuntoSem=esparios1b&ontologiaAdjuntoSem=375fa6ac-fc93-43aa-b732-0150be9fa5cd&ID=ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff&proy=216c614f-0066-469a-9c94-8e0dde45bc3d
RIUS D' ESPANYA : on és? ( fàcil )
RIUS D'ESPANYA ( el que cal saber ) 
EIXIDA A LES ROTES
fiançant el relleu coster
31 de gener del 2014

Vam aprendre, mitjançant l'observació,  el que és una cala, una bahia, un cap i moltes coses més...


3 comentaris: