LES 3 FUNCIONS VITALS :nutrició,reproducció i relació ( T.1,2,3 i 4 )
http://www.edu365.cat/aulanet/coshuma/

http://medtropolis.com/virtual-body/


http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/aparells.htmhttp://ntic.educacion.es/w3///eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html


FUNCIÓ DE RELACIÓhttp://es.slideshare.net/ceipamos/la-funcin-de-relacin-20709610


http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/las_funciones_vitales/la_funcion_de_relacion/la_funcion_de_relacion/la_funcion_de_relacion.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004/la_tierra/relacion/indexrelacion.html
Sentits,ossos,articulacions i músculs


 
http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/locomotor3.htm


http://cpvaldespartera.educa.aragon.es/pasapalabras/musculos_huesos.swf


http://ares.cnice.mec.es/edufisica/c/00/index.html


Joc amb gos i os
http://catedu.es/chuegos/control/relacion.swf

FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ


La Pubertad
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/las_funciones_vitales/la_funcion_de_reproduccion/el_aparato_reproductor_del_hombre/el_aparato_reproductor_del_hombre.htmlhttp://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/ud/reproduccio/alumnes/activitat2.htm#final


Aparell reproductor femeníhttp://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/cuerpo_rep/ap_reproductor_masc_plus.html
APARELLS REPRODUCTORS


 
La carrerá més llarga
 ¿ Cómo nacen los niños ?FUNCIÓ DE NUTRICIÓhttp://www.supersaber.com/digestivo.htmhttp://www.vedoque.com/juegos/los-alimentos.swf?idioma=es           
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/digestiu1/index.htm
                               
http://www.slideshare.net/HolaSoyYo1/aparell-digestiu-6438010http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu2/index.htm
                La respiració contada als xiquets
http://www.xtec.cat/~rvillanu/respiratori/respiratori.htm
L' aparell respiratori
¿Qué pasa cuando respiramos?   
 EL APARATO RESPIRATORIO L' aparell excretor o urinari

http://www.xtec.cat/~rvillanu/excretor/excretor.htm
 L' aparell excretor 
LA EXCRECIÓN      LA EXCRECIÓN Y EL APARATO EXCRETOR        ACTIVIDADES 

¿ Què es la sangre ?La circulación de la sangre
APARELL CIRCULATORI I                                                                     APARELL CICULATORI II 
                                          APARELL CIRCULATORI III                                                                  TODO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE LA SANGRE 


http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/cuerpo_uri/aparato_plus.html
Digestivo, respiratorio y urinario

1 comentari: