PROPORCIONALITAT I PERCENTATGES ( T.8 )
 

PROPORCIONALITAT


REGLA DE 3 SIMPLE DIRECTA


APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA REGLA DE TRES SIMPLE DIRECTA

ESCALES : plànols i mapes

http://www.eltanquematematico.es/proporcionalidad/proporc_p.html


http://2633518-0.web-hosting.es/blog/manipulables/problemas/tablasproporcionalidad.swf


http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/09/01.htm

http://genmagic.net/repositorio/albums/userpics/capsalla1c.swf

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U11/pages/recursos/143304_P154/es_carcasa.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/206/html/datos/05_rdi/ud09/2/02.htm


ELS PERCENTATGES

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2008/visualizador_decimales/porcentajes.html

http://www.genmagic.org/mates3/perc1c.swf

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/206/html/datos/05_rdi/ud09/3/03.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/206/html/datos/05_rdi/ud09/4/04.htm

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/09/05.htm

PROBLEMES DE PROPORCIONALITAT I PERCENTATGES

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U11/pages/recursos/143304_P160_2/es_carcasa.htmlhttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U11/pages/recursos/143304_P155.html


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U11/pages/recursos/143304_P156.html                                                 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U11/pages/recursos/143304_P157.html http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu3.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada